Image by imgix

Разчитайте на нас за проектирането, изграждането и конфигурирането на вашите компютърни мрежи

> Безжични мрежи

> VPN решения

> Hotspot системи

> Backup решения

> Отказо-устойчиви решения

> Firewall решения

> Voip телефония

> Консултантски услуги

Нови продукти