Пожароизвестителна централа.png

"СИЕЛТ" ЕООД предлага пълна гама техника за пожароизвестителни системи сертифицирани по наредба EN 54

> Цифрови и аналогови централи

> Оптично димни и термични детектори

> Ръчни пожароизвестители

> Светлинни индикатори

> Термочувствителни кабели

> Линейни детектори

> Аспирационни детектори

> Пламъчни детектори

> Адресируеми модули

> Софтуер за мониторинг и контрол

Оповестителна система - Plena.jpg