• SIELT LTD

Система за измерване температурата на лице, броене на посетители и детекция за наличие на маска

Актуализирано: 31 окт 2020


> Измерване на температурата на човешкото лице с точност ±0.5°С с

> Възможност за задаване на температурен праг и звуково алармиране при превишаване

> Броене на посетители в реално време, визуализирането им на екран и генериране на съобщение при тяхното превишаване

> Детекция за наличието на маска и генериране на гласово съобщение при липса на такава

> вградена eMMC памет за архивиране на данните, възможност за преглед на данните от софтуер и генериране на справки за преброените посетители (дневно/ седмично/месечно/годишно)

> Високата точност и лесна инсталация правят системата ефективно средство за здравна защита и превенция в условия на епидемиолигична обстановка.

> AI алгоритъм за детекция на лица

> Режими на преглед: комбиниран (bi-spectrum image fusion), Picture-in-picture, самостоятелен (Image switching)


59 преглеждания